Dzisiejsza data: piątek, 26 kwietnia 2019 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Informacje    
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Informacje

Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Wizja życia osób z niepełnosprawnością intelektualną przedstawia się następująco:

- od bierności - do aktywnego życia,
- od uzależnienia - do partnerstwa i samostanowienia,
- od izolacji - do życia w otwartym środowisku.

 

Obecnie na terenie Polski działa około 180 kół terenowych, które prowadzą przeszło 200 placówek.

Prezesem Zarządu Głównego, którego siedziba mieści się w Warszawie jest Pani Joanna Janocha.

 

Natomiast Koło PSOUU w Lesznie zostało założone 20 października 1992 roku. Inicjatorką powstania Koła PSOUU w Lesznie oraz jego pierwszą przewodniczącą była Pani Regina Kapitan. Obecnie przewodniczącym Koła jest Pan Eugeniusz Hylak. Koło PSOUU w Lesznie wspiera około 180 osób niepełnosprawnych intelektualnie ( dzieci, młodzież, dorośli), prowadzi trzy placówki: Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno –Wychowawczy –OREW, Ośrodek Wczesnej Interwencji –OWI oraz Klub Terapii Zajęciowej. Natomiast Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy im. „Piotrusia Pana” powstał 01.02.1993 roku z inicjatywy rodziców zrzeszonych w terenowym Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem w Lesznie. Początkowa nazwa to Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno -Wychowawczy, następnie Ośrodek Rehabilitacyjno -Wychowawczy- obecnie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczy.

Skład Zarządu Koła w Lesznie:

- Eugeniusz Hylak - Przewodniczący
- Zbigniew Pachura - Wiceprzewodniczący
- Izabela Majorczyk
- Sekretarz
- Hanna Klawinska
 - Skarbnik
-
Katarzyna Szmyt - Członek


Zarząd Koła spotyka się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinie 17.00 .

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
Zatrudni pracownika do obsługi kadrowo – księgowej.
 
Chętne Osoby Zapraszamy na ulicę Starozamkową14a . Księgowość parter budynku.

 

Ogłoszenie na uslugi cateringowe na 2019 rok

1. Załącznik

 

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.pl