Dzisiejsza data: piątek, 25 czerwca 2021 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » O nas    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


O nas

Czynny: poniedziałek - piątek
Rejestracja telefoniczna po godz. 900 - tel. 529-64-74

Komu pomagamy?

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Lesznie jest placówką, która ma pomagać wszystkim dzieciom, u których pojawiły się nawet nieznaczne wątpliwości co do prawidłowości rozwojowych.

Diagnozujemy, już od pierwszych tygodni życia, dzieci z grupy ryzyka:

 • anamnestycznego (wcześniaki, dzieci urodzone z niską punktacją Apgar i małą masą urodzeniową, dzieci matek obciążonych nieprawidłowym wywiadem ginekologiczno - położniczym, dzieci z urazami okołoporodowymi);
 • symptomatycznego (z wrodzonymi wadami rozwojowymi OUN, np. wodogłowiem lub przepukliną oponowo - rdzeniową, z chorobami metabolicznymi, z kręczem szyi i asymetriami, ze środowiskowo uwarunkowanymi objawami zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej).

Podstawowym założeniem wczesnej interwencji jest możliwie najwcześniejsza pomoc. Dziecko z problemami rozwoju psychoruchowego i dziecko niepełnosprawne potrzebuje ciągłych i częstych, dostosowanych do indywidualnych możliwości form terapii i odpowiednich dla danego zaburzenia bodźców stymulujących rozwój.

Obejmujemy usprawnieniem dzieci od 0 do 7 roku życia, a więc do momentu podjęcia przez nie obowiązku szkolnego.

Jak pomagamy?

Pierwszym etapem naszej interwencji jest postawienie pełnej diagnozy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Kładziemy nacisk na pracę w zespole, w skład którego wchodzą:

 • fizjoterapeuci,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny,
 • lekarz - specjalista w rehabilitacji medycznej

Każdy ze specjalistów obserwuje dziecko, bada je i omawia w zespole, w którym powstaje plan terapii wielospecjalistycznej. Zajmujemy się dzieckiem mając na uwadze jego rozwój psychoruchowy, a nie tylko sferę ruchową, gdy ta jest uszkodzona. Niezwykle ważna jest trafność diagnozy.

Praca w zespole zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia błędu oraz umożliwia uzyskanie szerszej informacji o dziecku. Dla każdego dziecka ustalany jest indywidualny program usprawniania, który realizowany jest przez rodziców w domu.

Podczas kolejnych wizyt w Ośrodku specjaliści oceniają tempo rozwoju dziecka i w razie potrzeby korygują program.


Nasze atuty to:

 • Jesteśmy jedyną placówką na terenie byłego powiatu leszczyńskiego, która prowadzi rehabilitację w neurologii dziecięcej.
 • Doświadczona kadra terapeutów, stale podnosząca swoje kwalifikacje.
 • Nasi terapeuci są wysokiej klasy specjalistami.
 • Uznanie środowisk medycznych i edukacyjnych.
Jeżeli masz pytania do nas, napisz!
Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię wątpliwości.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI CATERINGOWE 2020-2021

Protokół wyboru oferty na usługi cateringowe

załącznik

 

Dnia 22.08.2020r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

załącznik

 

 

UWAGA!
W dniu 23.07.2020r. Zamawiający dodał na stronę internetową informację z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”

Załączniki:

1. Informacja o przetargu
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 562083-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
3. SIWZ z dnia 15.07.2020 r.

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.