Dzisiejsza data: sobota, 4 kwietnia 2020 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » O nas    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


O nas

Klub Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Lesznie, rozpoczął swoją działalność 1 września 1994 roku z inicjatywy pani Ireny Okamfer, która była pierwszym instruktorem Klubu. Pani Irena zawodowo była także związana z Ośrodkiem Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczym tak jak jej następczynie: terapeuta zajęciowy Lidia Gertner, a aktualnie terapeuta zajęciowy Marta Noszczyńska.

Uczestnikami Klubu Terapii Zajęciowej są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, które mają ogromne zdolności artystyczne i pragną realizować swoje pomysły. Obecnie na Klub uczęszcza 17 osób, które spotykają się z terapeutą zajęciowym dwa razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do 19.00. Terapeuta niekiedy pomaga uczestnikom rozwiązać codzienne problemy i troski, a przede wszystkim stara się rozwijać ich potencjał twórczy.
Celem działalności Klubu Terapii Zajęciowej jest aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz wzrost poczucia ich własnej wartości. Rozwijanie u nich umiejętnosci pracy w zespole, rozwijanie i kształtownie zdolności i zainteresowń, rozwój samodzielności i zaradności życiowej, rozwój społeczny, rozwój emocjonalny, wychowanie estetyczne oraz arteterapia czyli wychowanie przez sztukę.

W zależności od własnej inwencji  twórczej oraz potrzeb uczestnicy Klubu pod kierunkiem terapeuty  wykonują pracę różnymi technikami :

 • malarstwo (olejne, akrylowe, akwarelowe)
 • rysunek ( ołówek, węgiel, patyk i tusz)
 • batik
 • ceramika 
 • patchwork
 • kolaż
 • drzeworyt
 • linoryt
 • odlewy gipsowe
 • malowanie na szkle
 • czerpanie papieru
 • wykonywanie ozdób okolicznosciowych
 • oprawa obrazów
   Prace autorskie biorą udział w konkursach plastycznych lokalnych i ogólnopolskich, jak również wystawach zbiorowych, gdzie uczestnicy KTZ zdobyli szereg nagród.

 PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA USŁUGI CATERINGOWE OD DNIA 07 STYCZNIA 2020r.DO DNIA 31 GRUDNIA 2020r.

załącznik

 

Zapraszamy do składania ofert na usługi cateringowe

załącznik

 

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.