Dzisiejsza data: piątek, 25 czerwca 2021 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » O nas    
 
 


Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” to dzienna placówka terapeutyczna dla osób wielorako niepełnosprawnych - niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z współwystępującymi dodatkowo zaburzeniami (autyzm, porażenie mózgowe, niedosłuch, sensoryzmy, epilepsja, zespół Downa i inne schorzenia genetyczne i neurologiczne). ŚDSWena” powstał w 2015 roku jako odpowiedź Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na brak wsparcia dla osób dorosłych ze sprzężoną znaczną niepełnosprawnością. "Wena” jest środowiskowym domem samopomocy i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 

Uczestnicy ŚDS mają zagwarantowaną niezbędną opiekę, terapię ruchową, terapię kuchenną, terapię zajęciową, muzykoterapię i inne formy postępowania

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów, pedagogów których wspierają opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracuje również z nami psycholog, księgowa i pracownik ds. administracyjnych nad zdrowiem naszych uczestników czuwa pielęgniarka.

Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej min.:

  • salę pobytu dziennego,
  • salę terapii zajęciowej,
  • salę terapii kuchennej
  • salę doświadczania świata,
  • salę rehabilitacyjna,
  • pracownię czerpania papieru,

w których odbywają się ciekawe zajęcia . Mają one na celu aktywizację społeczną, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI CATERINGOWE 2020-2021

Protokół wyboru oferty na usługi cateringowe

załącznik

 

Dnia 22.08.2020r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

załącznik

 

 

UWAGA!
W dniu 23.07.2020r. Zamawiający dodał na stronę internetową informację z otwarcia ofert.

1. Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:
„Usługa dowozu i odwozu osób niepełnosprawnych – w terminie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. z pominięciem jednego miesiąca letniego”

Załączniki:

1. Informacja o przetargu
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 562083-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.
3. SIWZ z dnia 15.07.2020 r.

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.plPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

W związku z tym, w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie powołany został Inspektor Ochrony Danych – Marcin Wowk. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: iod.psonileszno@grupaformat.pl.