Dzisiejsza data: czwartek, 18 lipca 2019 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » O nas    
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy „Wena” to dzienna placówka terapeutyczna dla osób wielorako niepełnosprawnych - niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z współwystępującymi dodatkowo zaburzeniami (autyzm, porażenie mózgowe, niedosłuch, sensoryzmy, epilepsja, zespół Downa i inne schorzenia genetyczne i neurologiczne). ŚDSWena” powstał w 2015 roku jako odpowiedź Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na brak wsparcia dla osób dorosłych ze sprzężoną znaczną niepełnosprawnością. "Wena” jest środowiskowym domem samopomocy i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 

Uczestnicy ŚDS mają zagwarantowaną niezbędną opiekę, terapię ruchową, terapię kuchenną, terapię zajęciową, muzykoterapię i inne formy postępowania

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów, pedagogów których wspierają opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracuje również z nami psycholog, księgowa i pracownik ds. administracyjnych nad zdrowiem naszych uczestników czuwa pielęgniarka.

Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej min.:

  • salę pobytu dziennego,
  • salę terapii zajęciowej,
  • salę terapii kuchennej
  • salę doświadczania świata,
  • salę rehabilitacyjna,
  • pracownię czerpania papieru,

w których odbywają się ciekawe zajęcia . Mają one na celu aktywizację społeczną, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
Zatrudni pracownika do obsługi kadrowo – księgowej.
 
Chętne Osoby Zapraszamy na ulicę Starozamkową14a . Księgowość parter budynku.

 

Ogłoszenie na uslugi cateringowe na 2019 rok

1. Załącznik

 

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.pl