Dzisiejsza data: środa, 20 marca 2019 roku Aktualna pozycja » http://www.psoni-leszno.pl/ » Sala pobytu dziennego    
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż zmieniamy nazwę z Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie.
   Wybrane z galerii


Sala pobytu dziennego

Sala prowadzona przez terapeutów, pedagoga, asystenta osoby niepełnosprawnej, którzy poprzez wykorzystywanie pomocy terapeutycznych i dydaktycznych pomagają w rozwoju osobowości, osiąganiu autonomii, organizują zajęcia kulturalno-oświatowe i rekreacyjne. W pracowni tej prowadzone są treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego. Środkiem odziaływania terapeutycznego jest również muzyka i taniec. Muzyka pozwala rozładować napięcie, uzewnętrznić swoje uczucia i emocje, pozwala na rozwój społeczny, nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi.

Dowóz i odwóz osób niepełnosprawnych - wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie w terminie od 06.05.2019r. do 30.04.2020r.

1. Klauzula informacyjna
2. Ogłoszenie o zamówieniu
3. Specyfikacja

Zamawiający w dniu 15.03.2019 r. dodał na stronie internetowej:

1. Modyfikację treści SIWZ, Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 15.03.2019 r.;
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540050393 z dnia 15.03.2019 r.;
3. Zmodyfikowaną SIWZ w dniu 15.03.2019 r.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
Zatrudni pracownika do obsługi kadrowo – księgowej.
 
Chętne Osoby Zapraszamy na ulicę Starozamkową14a . Księgowość parter budynku.

 

Ogłoszenie na uslugi cateringowe na 2019 rok

1. Załącznik

 

 

 

Wykonanie: gechu.nazwa.pl